Prijavite se. Besplatno!

Prijavite se za naše savjete za bezbrižan svakodnevni život.

Velika otpornost u zahtjevnim uslovima

31. 3. 2021

Revidirani godišnji izvještaj Grupe Triglav i Zavarovalnice Triglav za 2020. godinu

 

Nadzorni odbor Zavarovalnice Triglav na sjednici održanoj 30.3.2021. godine potvrdio je revidirani godišnji izvještaj Grupe Triglav i matičnog društva za 2020. godinu. U uslovima pandemije Covid-19 i okruženja niskih kamatnih stopa, Grupa je postigla dobre rezultate. Pokazala je svoju otpornost i finansijsku stabilnost, što potvrđuju i dobijene visoke "A" kreditne ocjene priznatih agencija za kreditni rejting. Upravni i Nadzorni odbor Zavarovalnice Triglav predložiće ovogodišnjoj Skupštini akcionara, da se dio akumulirane dobiti koristi za isplatu dividende, pod uslovom da se Agencija za nadzor osiguranja neće usprotiviti ovom prijedlogu do sazivanja Skupštine. Upravni i Nadzorni odbor osiguravajućeg društva procjenjuju da su osnove za isplatu dividende odgovarajuće i u skladu sa dividendnom politikom osiguravajućeg društva, te predlažu dividendu u iznosu od 1,70 eura bruto po akciji. Ukupan iznos za dividende u iznosu od 38.649.751,60 eura predstavljaće 53-posto učešća u konsolidovanoj neto dobiti osiguravajućeg društva za 2020. u 5-posto dividendnom prinosu.

 

Uspješno poslovanje u 2020. Grupa Triglav je u 2020. godini ostvarila dobit prije oporezivanja od 90,9 miliona eura (indeks 90, u odnosu na 2019., isto u nastavku) i neto dobit od 73,7 miliona eura (indeks 88)te povećala operativni obim poslovanja (rast premije od 4% na 1.234 miliona EUR i povećanje obima imovine klijenata u uzajamnim fondovima i u individualnom upravljanju od 5% na 1.156 miliona EUR). Poslovanje se odvijalo usmjereno na klijente i u skladu sa strateškim usmjerenjima. Novonastala situacija donijela je dodatni zamah za cjelokupnu digitalnu transformaciju poslovanja Grupe, jer je ojačala digitalnu prodaju, uslužne, komunikacijske i distribucijske kanale i alate, te povećala digitalnu prisutnost. Zadovoljstvo zaposlenih i klijenata, koje društvo kontinuirano prati, dostiglo je najviši do sada izmjereni nivo u 2020. godini. Sa svojih jedanaest osiguravajućih društava, Triglav zauzima vodeću poziciju u regionu Adria i jedan je od vodećih slovenačkih menadžera imovine na tržištu uzajamnih fondova.

 

Finansijska stabilnost. Grupa Triglav je ostala adekvatno kapitalizovana i likvidna, što potvrđuje i ponovo dobijena visoka kreditna ocjena "A" od rejting agencija S&P Global Ratings i AM Best. Ocjene imaju stabilne srednjoročne izglede. Profil rizika Grupe nije se značajno promijenio, a adekvatnost kapitala, s vrijednošću 240 posto na kraju 2020. godine, bila je u ciljanom rasponu u skladu sa politikom upravljanja kapitalom Grupe.

 

Sprovođenje dividendne politike. Upravni i Nadzorni odbor Zavarovalnice Triglav predlažu ovogodišnjoj Skupštini akcionara isplatu dividende u iznosu od 1,70 eura bruto po akciji (ukupna vrijednost 38.649.751,60 eura) odnosno 53 posto konsolidovane neto dobiti za 2020. godinu, što je u skladu sa politikom dividendi. Predsjednik uprave Zavarovalnice Triglav Andrej Slapar rekao je: »Drago nam je što možemo ponovo predložiti isplate dividende našim akcionarima. Našu politiku dividendi istakli smo kao atraktivnu za akcionare i održivu za razvoj i rast Grupe Triglav. Na ovaj način želimo da je sprovedemo i ponašamo se u skladu sa stavovima Agencije za nadzor osiguranja. Na osnovu toga formulisan je prijedlog Upravnog i Nadzornog odbora.«

 

Grupa na crnogorskom tržištu. Lovćen grupa, koja je dio Triglav grupe, zadržala je vodeću poziciju u Crnoj Gori. U 2020. godini bruto fakturisana premija Lovćen grupe, koju čine Lovćen osiguranje AD, Lovćen-životna osiguranja AD i Lovćen auto DOO, ostala je gotovo na istom nivou kao i prethodne godine (36,2 miliona eura). Premija neživotnih osiguranja smanjila se za 3 posto, dok su životna osiguranja ostvarila 22-postotni premijski rast. Tržišni udio osiguravajućih društava Lovćen grupe, Lovćen osiguranja AD i Lovćen-životnih osiguranja AD, na crnogorskom tržištu osiguranja, na kojem je u prethodnoj godini poslovalo 9 osiguravajućih društava, iznosio je 38,7 %, i ostao je na istom nivou kao i prethodne godine.

 

»Analizirajući godinu za nama, koju su obilježile zahtjevne okolnosti usljed pandemije koronavirusa, možemo biti zadovoljni postignutim poslovnim rezultatima. Lovćen grupa je zadržala vodeću poziciju na tržištu osiguranja i stabilno poslovanje, kontinuirano sprovodeći ključne strateške vrijednosti: jednostavnost, odzivnost i pouzdanost. Ponosni smo što smo uspjeli opravdati povjerenje i zadovoljiti očekivanja naših osiguranika. Sve ovo ne bi bilo moguće bez dodatnih napora svih članova našeg tima u Crnoj Gori, koji su sve vrijeme pokazivali solidarnost i ulagali nesebične napore kako bi doprinosili ostvarenju zajedničkih ciljeva« rekao je Matjaž Božič, Izvršni direktor Lovćen osiguranja AD.

 

Godišnji izvještaj Grupe Triglav i Zavarovalnice Triglav za 2020. godinu Godišnji izvještaj posvećen je izuzetnoj posvećenosti i solidarnosti zaposlenih u Grupi Triglav, a pored postignutih rezultata iznosi i njihove utiske i svjedočenja. Naslov »Zajedno smo. U svakom trenutku.« sumira internu povezanost Grupe, uključenost u zajednicu i izgradnju dugoročnih odnosa sa akcionarima. Oni su osnova za implementaciju principa održivog poslovanja, na koje se društvo formalno obavezalo krajem godine usvajanjem Obaveze o održivosti. Grupa već dugi niz godina slijedi principe integrisanog izvještavanja. Definiše indikatore održivog razvoja prema međunarodnom GRI GS standardu i povezuje ih sa Ciljevima održivog razvoja Ujedinjenih nacija (SDG).

 

Godišnji izvještaj Grupe Triglav i matičnog društva za 2020. godinu pripremljen je u PDF verziji u skladu sa MAR Uredbom i neslužben je. Zajedno sa službenom verzijom koja je izrađena u ESEF formatu, dostupna je na sljedećim web stranicama na slovenačkom i engleskom jeziku: www.triglav.eu, https://letnoporocilo.triglav.eu/2020 i https://annualreport.triglav.eu/2020.

 

 

 

Share on Google+