Saopštenje za medije, rezultati Grupe Triglav u Q3 2023 i plan za 2024

U 2024. godini normalizacija poslovanja Grupe Triglav u skladu sa strategijom Ovogodišnji rezultat pod uticajem prirodnih nepogoda i regulisanja cijene dopunskog zdravstvenog osiguranja

ZnTrigNewSmall

 

Saopštenje za javnost

Ljubljana, 30. 11. 2023.

 

U 2024. godini normalizacija poslovanja Grupe Triglav u skladu sa strategijom

Ovogodišnji rezultat pod uticajem prirodnih nepogoda i regulisanja cijene dopunskog zdravstvenog osiguranja

 

Grupa Triglav je u prvih devet mjeseci ove godine povećala obim poslovanja za 12 posto na 1.390,1 miliona eura, zadržavši svoju finansijsku snagu i vodeću tržišnu poziciju u Sloveniji i Adria regiji. Na devetomjesečne rezultate uticali su ovogodišnji jednokratni negativni događaji, posebno ekstremno masovne štete, čija je procijenjena vrijednost, s obzirom na zaštitu reosiguranja, iznosila 55,1 milion eura, te gubitak segmenta Zdravstva, koji je prouzrokovan regulacijom cijena dopunskog zdravstvenog osiguranja, dostigao je 28,5 miliona eura. Inflatorni pritisci na štete i troškove takođe su uticali na poslovanje. Devetomjesečni poslovni rezultat prije oporezivanja Grupe bio je negativan i iznosio je -11,8 miliona eura. Grupa potvrđuje već objavljenu procjenu na polugodišnjem nivou da će cjelogodišnji poslovni rezultat prije oporezivanja biti oko 80 posto manji od prvobitno planiranog, ako odštetni zahtjevi do kraja godine budu u okvirima očekivanja. U 2024. godini očekuje normalizaciju poslovanja u skladu sa strateškim pravcima i planira poslovni rezultat prije oporezivanja između 100 i 120 miliona eura. Planirano je da ukupan obim poslovanja bude oko 1,6 milijardi eura, a kombinovani koeficijent imovinskih i zdravstvenih osiguranja je oko 95 odsto. Nadzorni odbor osiguravajućeg društva je na sjednici održanoj 29.11.2023. godine, ponovo imenovao predsjednika uprave i dva člana uprave na novi petogodišnji mandat, kojem postojeći mandat ističe sljedeće godine. Grupa dosljedno provodi strategiju u smjeru rasta, razvoja i svojih održivih ambicija.

 

Naglasci poslovanja u devet mjeseci 2023. godine

U odnosu na isti period prošle godine, Grupa Triglav je povećala ukupan obim poslovanja za 12 posto na 1.390,1 milion eura. Uspješno je poslovala u sektoru investicija i upravljanju imovinom stranaka u uzajamnim fondovima i kroz individualno upravljanje, kao i u segmentu Životna osiguranja i penzije. Negativni jednokratni faktori iz okruženja uzrokovali su gubitak u segmentima Imovina i Zdravstvo, što se odrazilo na kombinovani omjer Imovina i Zdravstvo u visini 105,0 posto (7,2 postotna boda više nego prošle godine). Devetomjesečni poslovni rezultat prije oprezivanja Grupe dostigao je negativnih -11,8 miliona eura (33,6 miliona eura u istom periodu prošle godine), a neto poslovni rezultat Grupe -11,3 miliona eura (27,6 miliona eura prošle godine).

 

Predsjednik uprave Zavarovalnice Triglav Andrej Slapar je pojasnio: »Zbog ovogodišnjih prirodnih nepogoda bilježimo istorijski visoke štete, a uvođenje regulacije cijena dopunskog zdravstvenog osiguranja u Sloveniji rezultiralo je gubitkom u segmentu Zdravstvo. Dodatni negativan uticaj na devetomjesečne rezultate predstavljaju inflatorni pritisci na štete i troškove, koji su prisutni od prošle godine. Što se tiče godišnjih rezultata, potvrđujemo već objavljenu procjenu na polugoduštu, da će godišnji rezultat segmenata Imovina i Zdravstvo u Sloveniji biti negativan, a poslovni rezultat Grupe prije oporezivanja u 2023. godini oko 80 posto biće manji od prvobitno planiranog, uz pretpostavku normalnih odštetnih zahtjeva do kraja godine. Ova godina je veoma zahtjevna i za tim Triglava, pa im se zahvaljujem na trudu i predanom radu koji pokazuju u ovim uslovima.«

 

 

 

Finansijski rezultati za devet mjeseci 2023. godine

Grupa Triglav je kapitalno snažna, finansijski stabilna i adekvatno likvidna. Na kraju devetomjesečja 2023. godine njena bilansna suma je porasla za 10 posto u odnosu na kraj 2022. godine na 4,3 milijarde eura, a ukupna vrijednost kapitala iznosila je 842,0 miliona (indeks 94).

 

Ukupan obim poslovanja Grupe dostigao je 1.390,1 miliona eura (indeks 112), a obračunata bruto premija osiguranja, koja predstavlja 92%-postotnog udjela, povećala se na 1.282,8 miliona eura (indeks 112). Na slovenačkom tržištu rast premije iznosio je 11-posto, na međunarodnom tržištu 25%, na preostalim tržištima Adria regije 6%. Ostali prihodi iznosili su 107,4 miliona eura (indeks 115).

 

Devetomjesečni poslovni rezultat prije oporezivanja Grupe iznosio je -11,8 miliona eura (prošle godine: 33,6 miliona eura), detaljnije:

 

  • Poslovni rezultat iz osiguranja bio je negativan i iznosio je -33,9 miliona eura (25,7 miliona eura prošle godine). Segment Život i penzije poslovao je dobro, dok su segmenti Imovina i Zdravstvo zabilježili gubitak zbog povećanog obima i intenziteta šteta i regulacije cijena dopunskog zdravstvenog osiguranja. Prihodi od usluga osiguranja povećali su se za 12 posto na 1.088,9 miliona eura, obračunate štete za 61 posto na 1.009,6 miliona eura, a troškovi sticanja osiguranja, administrativni i nepripisivi troškovi za 15 posto na 262,5 miliona eura.

 

Član uprave Zavarovalnice Triglav Uroš Ivanc je pojasnio: »Od prošle godine visoka inflacija i inflatorna očekivanja snažno su uticali na kretanje naših troškova i potraživanja. Odgovorili smo nizom mjera u pogledu likvidacije potraživanja i upravljanja, kao i racionalizacije troškova poslovanja. Istovremeno smo korigovali i premije osiguranja i premijske stope, što je mjera koja se uvijek sa zakašnjenjem odražava na prihodovnu stranu. Njen efekat je djelimično vidljiv u ovogodišnjim prihodima od usluga osiguranja, ali će se u potpunosti odraziti tek na poslovanje u narednoj godini.«

 

  • Poslovni rezultat iz investicionog dijela dostigao je 14,9 miliona eura (prošle godine -7,2 miliona eura), na šta je uticalo povoljno kretanje na finansijskim tržištima i provođenje zacrtane investicione politike Grupe. Godišnji prinos na finansijska ulaganja Grupe Triglav, isključujući ulaganja u korist osiguranika, koji preuzimaju rizik ulaganja, iznosio je 1,5 posto u devet mjeseci ove godine, a 0,2 posto u istom periodu prošle godine.

 

  • Poslovni rezultat iz neosiguravajuće djelatnosti dostigao je 7,2 miliona eura, što je uglavnom rezultat dobrog rezultata upravljanja imovinom.

 

Na ovogodišnje poslovanje značajno su uticale prirodne nepogode koje su Grupi nanijele masovne štete u procijenjenom bruto iznosu od 184,4 miliona eura, a s obzirom na zaštitu reosiguranja, njihova procjena iznosi 55,1 milion eura. Član uprave Uroš Ivanc je dodao: »Prema trenutnim procjenama, nevrijeme sa gradom i vjetrom i avgustovsko nevrijeme sa poplavom u Sloveniji pričinile su 166,3 miliona eura bruto šteta. Ovakvim prirodnim nepogodama pogođena je i većina ostalih tržišta Grupe. Najviše štete bilo je u Hrvatskoj (4,4 miliona eura) i Srbiji (4,2 miliona eura). Procijenjene masovne štete od reosiguranja iznosile su 9,1 milion eura.«

 

Ostali sveobuhvatni prinos bio je pozitivan i dostigao je 15,8 miliona eura (61,3 miliona eura u istom periodu prošle godine).

 

Uz aktivno upravljanje investicijama, Grupa je zadržala sastav investicionog portfelja, koji je uporediv sa stanjem na kraju 2022. Najveći udio, 54,3 posto ukupnog investicionog portfelja, predstavljaju obveznice na razvijenim tržištima i uglavnom sa visokim kreditnim rejtingom. Održiva ulaganja sa fiksnim prihodom su na kraju trećeg kvartala dostigla 231,1 milion eura (indeks 104 u odnosu na kraj 2022. godine) i predstavljaju 10,0% udjela u portfelju obveznica. Vrijednost cjelokupnog portfelja (uključujući investicione nekretnine, ulaganja u pridružena društva, ulaganja u korist životnih osiguranika koji preuzimaju rizik ulaganja i finansijska ulaganja iz finansijskih ugovora) na kraju devet mjeseci 2023. godine iznosila je 3.333,4 miliona eura. To je 2 posto više nego na kraju 2022. godine.

 

Poslovanje u devet mjeseci 2023. godine po segmentima

Segment Imovina: Ukupan obim poslovanja iznosio je 974,8 miliona eura (indeks 115), a prihodi od usluga osiguranja 869,3 miliona eura (indeks 115). Pod pritiskom obima masovnih potraživanja i inflacije, obračunate štete su porasle za 76 posto na 821,8 miliona eura, a troškovi akvizicije i administrativni troškovi, uključujući i nepripisive, za 18 posto na 210,5 miliona eura. Kombinovani količnik segmenta Imovina porastao je na 102,7 posto (97,3 posto prošle godine) zbog pogoršanja omjera gubitka. Devetomjesečni poslovni rezultat prije oporezivanja iznosio je negativnih -12,6 miliona eura (prošle godine: 23,4 miliona eura).

 

Segment Život i penzije: Ukupan obim poslovanja povećan je za 11 posto na 223,2 miliona eura. Profitabilnost novog posla iznosila je 13,7 posto (2,5 postotna poena više nego prošle godine), marža ugovorne usluge povećana je za 27 posto na 215,3 miliona eura, a udio novostvorene marže ugovorne usluge u ukupnom iznosu iznosi 11,6 posto ( 13,3 posto prošle godine). Poslovni rezultat prije oporezivanja dostigao je pozitivnih 21,4 miliona eura.

 

Segment Zdravstvo: Ukupan obim poslovanja iznosio je 157,2 miliona eura (indeks 103), pri čemu je premija dodatnih osiguranja dostigla visok rast od 37 posto, dok je premija dopunskog osiguranja ostala na prošlogodišnjem nivou. Obračunate štete su porasle za 22 posto na 168,5 miliona eura, a kombinovani omjer se međugodišnje pogoršao za 17,7 postotnih poena na 118,0 posto. Segment je ostvario gubitak prije oporezivanja od -28,5 miliona eura.

 

Upravljanje imovinom i ostale neosiguravajuće djelatnosti. Ukupan obim poslovanja neosiguravajućih društava Grupe dostigao je 35,0 miliona eura (indeks 88), a njegov međugodišnji pad rezultat je prošlogodišnjeg visokog obima zbog ostvarene dobiti od prodaje investicionih nekretnina. Prihodi od upravljanja uzajamnim fondovima i kroz individualno upravljanje povećani su za 4 posto u odnosu na isti period prethodne godine, a poslovni rezultat u ovom dijelu iznosio je 6,9 ​​miliona eura. Ukupno, poslovni rezultat prije oporezivanja neosiguravajuće djelatnosti dostigao je 7,2 miliona eura.

 

Drugi akcenti

Dividenda. Redovna Skupština akcionara osiguravajućeg društva je dana, 6.6. 2023. godine potvrdila prijedlog Uprave i Nadzornog odbora za isplatu dividende u iznosu od 2,50 eura bruto po akciji i u ukupnom iznosu od 56,8 miliona eura (nešto više od 50 posto konsolidovane neto dobiti za 2022. godinu).

 

Nadzorni odbor Zavarovalnice. U Nadzorni odbor Zavarovalnice Triglav imenovani su novi članovi, više informacija na web stranici društva.

 

Uprava Zavarovalnice. Blaž Jakič je 2. 3. 2023. godine započeo petogodišnji mandat člana uprave Zavarovalnice Triglav. Nadzorni odbor Zavarovalnice Triglav je 29. 11. 2023. godine imenovao Andreja Slapara za predsjednika Uprave na novi petogodišnji mandat. Na toj funkciji je od maja 2013. godine, a novi petogodišnji mandat počinje mu 13. 11. 2024. godine. Nadzorni odbor se složio s prijedlogom predsjednika Uprave i ponovo imenovao Uroša Ivanca i Tadeja Čorolija za članove uprave osiguravajućeg društva. Na tu funkciju stupili su u julu 2014. godine, Urošu Ivancu obnovljeni petogodišnji mandat počinje 16. 07. 2024., a Tadeju Čoroliju 31. 07. 2024.

 

Andrej Andoljšek, predsjednik Nadzornog odbora Zavarovalnice Triglav, pritom je rekao: »Nadzorni odbor pozitivno ocjenjuje saradnju i međusobno povjerenje između Nadzornog odbora i Uprave. U ime Nadzornog odbora želim Upravi puno uspjeha u provođenju strateških pravaca Triglav Grupe.«

Poslovni plan Grupe Triglav za 2024 godinu.[1]

Grupa očekuje umjerene makroekonomske uslove u 2024. godini, a njeno poslovanje će zavisiti od kretanja na finansijskim tržištima, uticaja ukidanja dopunskog zdravstvenog osiguranja, reosiguranja i tržišnog potencijala tržišta na kojima je prisutna. U 2024. godini Grupa planira da ima ukupan obim poslovanja u visini od oko 1,6 milijardi eura, a poslovni rezultat prije oporezivanja između 100 i 120 miliona eura. Grupa će težiti osigurati visok nivo profitabilnosti osiguravajućeg dijela poslovanja postizanjem kombinovanog koeficijenta Imovina i Zdravstvo od oko 95 posto.

 

Predsjednik uprave Zavarovalnice Triglav Andrej Slapar je pojasnio: »U 2024. godini planiramo normalizaciju poslovanja u skladu sa našom strategijom. Poboljšanje će se odraziti i na odštetni i rashodovni dio kombinovanog količnika i, naravno, na ostvareni poslovni rezultat. Prilikom planiranja obima poslovanja vodili smo računa o prestanku obavljanja dopunskog zdravstvenog osiguranja u segmentu Zdravstvo, dok se namjeravamo i dalje razvijati i nuditi dodatna zdravstvena osiguranja.«

 

Grupa će dosljedno sprovoditi svoje strateške smjernice. Daljnjom digitalnom transformacijom i razvojem uslužno orijentisanih poslovnih ekosistema, težiće centralnom strateškom cilju izuzetnog i ujednačenog korisničkog iskustva stranaka. Kao vodeća osiguravajuća i finansijska grupacija u Sloveniji i Adria regiji, jačaće svoju tržišnu poziciju i tražiti mogućnosti direktno po principu slobodnog protoka usluga i kroz partnerske veze. Težiće racionalizaciji i efikasnosti troškova (povećanje produktivnosti, automatizacije, digitalizacije i centralizacije), uspješnom upravljanju rizicima, finansijskoj stabilnosti i održavanju visokog kreditnog rejtinga priznatih agencija za kreditni rejting. Politika dividendi ostaje nepromijenjena, kao i da akcija Triglava bude profitabilna, sigurna i stabilna investicija za investitore. U oblasti održivog razvoja slijediće zacrtane ambicije u skladu sa svojom politikom održivog razvoja.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ključni podaci o poslovanju Grupe Triglav u devet mjeseci 2023. godine

A screenshot of a document

Description automatically generated

 

 

Objašnjenje u vezi sa metodološkim pristupom (MSRP 17): Počevši od 2023. godine, prešli smo na upotrebu računovodstvenih standarda MSRP 9 i MSRP 17, što se ogleda i u promjeni obračuna nekih pokazatelja uspješnosti poslovanja za devetomjesečje 2023. godine. U objelodanjivanju prikazujemo podatke u skladu sa novim standardima, čak i za uporedni period prethodne godine. Prelaskom na MSRP 17 na rezultat utiču, između ostalog, način priznavanja ugovora o osiguranju, upotrijebljena visina prilagođavanja za rizik sa uticajem na gubitak štetnih ugovora, visina rezervisanja za masovne odštetne zahtjeve i pristup koji se koristi u pogledu troškova rješavanja odštetnih zahtjeva. Cjelokupni obim poslovanja, izračunata bruto premija osiguranja i obračunate štete prikazuju kategorije kako su definisane prema MSRP4.

 

Rječnik pojmova:

Ukupni obim poslovanja. Uključuje obračunate bruto premije osiguranja, suosiguranja i reosiguranja, ostale prihode od osiguranja i ostale prihode. Podatak uzima u obzir eliminaciju međusobnih transakcija.

 

Ugovorna marža usluge (CSM– contractual service margin). Pokriva neostvarenu dobit koju preduzeće očekuje da će ostvariti iz naslova ugovora o osiguranju. Izračunava se na osnovu očekivanih budućih novčanih tokova (priliva i odliva), uzimajući u obzir vremensku vrijednost novca i prilagođavanja za rizike.

 

Kombinovani omjer imovinskih i zdravstvenih osiguranja. Izračun omjera prema MSRP 17 je promijenjen u odnosu na izračun prema MSRP 4, u nastavku je prikazan izračun omjera gubitka i rashoda.

 

Omjer gubitka = (Štete + promjena u budućim novčanim tokovima + promjena iskustvenog ispravka + promjena štetnih ugovora + rezultat reosiguranja) / Prihodi od usluga osiguranja.

 

Omjer rashoda = (Pripisivi i nepripisivi troškovi + neto ostali rashodi osiguranja (umanjeni za ostale prihode od osiguranja) ) / Prihodi od usluga osiguranja.

 

Profitabilnost novog posla = (Novostvoreni CSM + gubitak štetnih ugovora) / Sadašnja vrijednost novih premija.

 

Poslovni rezultat od osiguranja = Prihodi od usluga osiguranja − Obračunate štete – Troškovi akvizicije i admin. troškovi, uključujući nepripisive + Neto rezultat iz ugovora o reosiguranju + Neto ostali prihodi i rashodi osiguranja.

 

Obračunate štete = Štete + promjena u budućim novčanim tokovima + promjena iskustvenog ispravka + promjena štetnih ugovora.

 

 

Zavarovalnica Triglav

Zavarovalnica Triglavje vodeća slovenska klasična osiguravajuća kuća i matično društvo Grupe Triglav. Sastoji se od mreže od 12 regionalnih jedinica i više od 50 predstavništava sa preko 650 zastupnika u osiguranju širom Slovenije. Ponuda uključuje sve vrste ličnih i imovinskih osiguranja, kao što su osiguranje imovine i imovinskih interesa, osiguranje automobila, poljoprivrede, transporta, osiguranje potraživanja i osiguranje odmora i putovanja. Kompletna ponuda ličnih osiguranja sastoji se od svih oblika životnog, rentnog, penzijskog, osiguranja od nesreće i zdravstvenih osiguranja.

 

Grupa Triglav

Grupa Triglav sa svojim znanjem, iskustvom i finansijskom snagom već više od 120 godina opravdava povjerenje stranaka i drugih dionika. Njena misija je da stvara sigurniju budućnost. To je najveća osiguravajuća i finansijska grupa u Adria regiji i jedna od vodećih u jugoistočnoj Evropi, koja posluje u šest država i na sedam tržišta i šire u međunarodnom smislu kroz partnersko povezivanje sa društvima za posredovanje, zastupanje i reosiguranje. Ključni stubovi njenog poslovanja su osiguranje i upravljanje imovinom. Zapošljava preko 5.200 ljudi. Triglav grupa zadržava čvrstu finansijsku stabilnost, visoku adekvatnost kapitala i profitabilnost poslovanja, što potvrđuju i visoke ocjene kreditnog rejtinga »A«, od strane dviju priznatih kreditnih agencija. Glavne vrijednosti društva su odzivnost, jednostavnost i pouzdanost. Njena vizija je postaviti standard za izvanredno korisničko iskustvo - bilo kada i bilo gdje. Sa održivom orijentacijom poslovanja razvojno je orijentisano okruženje za zaposlene, povezana sa partnerima i stabilna, sigurna i isplativa investicija za investitore.[1] Planirano poslovanje Grupe Triglav u 2024. godini bazira se na izgledima, očekivanjima o događajima i okolnostima, te prognozama koje društvo ima u trenutku izrade plana. Stvarni rezultati, poslovanje i događaji mogu se značajno razlikovati od trenutno planiranih.


Complementary Content
${loading}