Politika prigovora ISO 10002 - Triglav Osiguranje a.d.o.

Prijavite se. Besplatno!

Prijavite se za naše savete za bezbrižan svakodnevni život.

Politika prigovora ISO 10002

 

POLITIKA

POSTUPANJA PO PRIGOVORIMA 

 

Najviše rukovodstvo Triglav osiguranja a.d.o. Beograd prepoznalo je važnost postupanja po prigovorima klijenata. Ono se obavezuje da će se na svim nivoima kompanije održavati i poboljšavati sistem za upravljanje prigovorima. To će se postići kontinuiranim razvojem kadrova, profesionalnim pristupom i stručnošću u obradi prigovora, kao i donošenjem odgovarajućih zaključaka iz analize prigovora. Na taj način nivo usluge će se neprestano usavršavati.

 

Kontekst kompanije u postupanju po prigovorima je definisan kroz rešavanje internih i eksternih pitanja zainteresovanih strana.  U postupku razmatranja i formiranja konteksta u obzir su uzeti svi pozitivni i negativni faktori odnosno uslovi koji imaju uticaj na Društvo i koji proističu iz pravnog, tehnološkog, konkurentskog, tržišnog, kulturološkog, društvenog i ekonomskog okruženja.

 

Mi slušamo naše klijente, razumemo njihove želje i trudimo se da prevaziđemo njihova očekivanja!

 

Važnost i zadovoljstvo svakog klijenta je strateški prioritet Triglav osiguranja a.d.o. Beograd, koji sa posebnom pažnjom negujemo i stalno unapređujemo. Klijent je u središtu naših odluka i imperativ našeg poslovanja. Zato zaposleni u Triglav osiguranju a.d.o. Beograd imaju obavezu da svakom našem klijentu pruže uslugu visokog kvaliteta.

 

U želji da bolje razumemo potrebe klijenata, naša kompanija koristiti povratne informacije koje dobija od njih, uključujući i prigovore. Prigovore klijenata smatramo vrednom informacijom. Oni nam mogu pomoći da budemo bolji u svom poslu. Zbog toga je naša obaveza da svim ovim prigovorima prilazimo sa velikom pažnjom, da ih profesionalno i nepristrasno obrađujemo, poštujući klijentovu diskreciju. Svaki prigovor rešavamo na pravičan, efikasan, jednak način i u skladu sa zakonom.

 

Zbog velike važnosti svakog klijenta, naša kompanija će ovu politiku primenjivati u svim svojim organizacionim delovima, a naročito u onima koji su u neposrednom kontaktu sa klijentima.

 

Politika je dostupna korisnicima osiguranja i drugim zainteresovanim stranama.