Žig "Zaštićen potrošać" - Triglav Osiguranje a.d.o.

Prijavite se. Besplatno!

Prijavite se za naše savete za bezbrižan svakodnevni život.

Žig "Zaštićen potrošać"

ŽIG “ZAŠTIĆEN POTROŠAĆ”

 

Žig „Zaštićen potrošač“ je intelektualna svojina Republičke unije potrošača. Registrovan je pri Zavodu za intelektualne svojine pod brojem 68872 i predstavlja jedinstveni žig garancije na tržištu Srbije koji su ispunili principe odnosno zahteve četiri SRPS ISO standarda i to 9001:2015, 10002:2016, 14001:2015 i OHSAS 18001:2008.
 

Ovaj žig Republička unija potrošača dodeljuje nakon provere privrednog subjekta od strane trećeg lica kompetentnog akreditovanog sertifikacionog tela. Dodelom žiga „Zaštičen potrošač“ korisnik žiga dokazuje da je uspostavio društveno odgovorno poslovanje i da kontinuirano unapređuje i vodi brigu o korisnicima – potrošačima, životnoj sredini, bezbednosti i zdravlju na radu zaposlenih kao i da je uspostavio kvalitetan proces rada. Ovo je žig koji se odnosi na procese, a ne na proizvode. Kompanije koje ga imaju su lideri u svojim oblastima poslovanja i usmerene su ka stalnom unapređivanju poslovanja, što znači da su danas bolje nego što su bille juče i da će sutra biti bolje nego što su danas.
 

Dodelom žiga Republička unija potrošača uspostavlja eksterni nadzor u navedenim oblastima a nosilac/korisnik žiga je partner koji je fokusiran na konstantno praćenje i unapređivanje poslovnih relacija sa svojim klijentima. Time institucija koja nosi ovaj Žig i sama promoviše centralni slogan „poverenje povezuje“.
 

ŽIG - Zaštićeni potrošač