Za mirnejši korak v zrelih letih

Nezgodna kritja za starejše od 60 in mlajše od 85 let.

Poskrbite, da vas morebitna nezgoda v zrelih letih ne bo finančno obremenila.

Zavarovanje je namenjeno starejšim osebam, ne glede na zdravstveno stanje in splošno delovno sposobnost pod pogojem, da so ob sklenitvi zavarovanja zmožne samostojno opravljati vse osnovne življenjske potrebe.