Osiguranje stambenih pokretnosti - Triglav Osiguranje a.d.o.

Prijavite se. Besplatno!

Prijavite se za naše savete za bezbrižan svakodnevni život.

Osiguranje stambenih pokretnosti

Izaberite premijsku grupu:
Velićina stana
Dopunsko osiguranje
boje na zidovima i razne vidljive obloge na zidu, podu i tavanici:
u stambenim prostorima
u pomoćnim prostorima
lom stakla na prozorima, vratima i lom staklenih zidova i pregrada:
u stambenim prostorima
u pomoćnim prostorima
indirektni udar groma:
za osiguranje telefonskih aparata, interfona, videofona, alarmnih uređaja, antenskih uređaja (za TV i radio)
za osiguranje telefaksa, automatskih telefonskih sekretarica i telefonskih centrala, koje su povezane sa gornjim uređajima
Premija osiguranja
Izračuni premije su isključivo informativne prirode. Za dodatne informacije kontaktirajte prodajnu mrežu Triglav Osiguranja a.d.o.
Naručite zastupnika
Potražite poslovnicu