Integrisan sistem menadžmenta - Triglav Osiguranje a.d.o.

Prijavite se. Besplatno!

Prijavite se za naše savete za bezbrižan svakodnevni život.

Integrisan sistem menadžmenta

Vođeni misijom da kroz osiguranje stvaramo sigurniju budućnost, razvijamo nove načine poslovanja koji su osnova našeg odgovornog razvoja, upravljamo rizicima kojima su izloženi klijenti i zaposleni te njihovim ublažavanjem, u Triglav Osiguranju Beograd posvećeni smo stvaranju novih vrednosti i brizi o budućnosti i životu svojih klijenata i zaposlenih. Kvalitetno, bezbedno i odgovorno poslovanje nije samo naš cilj, već i osnova daljeg razvoja i napretka. Odražavajući višegodišnje postojanje i stručno iskustvo naših zaposlenih i svih saradnika, nivo kvaliteta naših usluga mora da bude naš imperativ i u isto vreme usaglašen sa najsavremenijim domaćim i svetskim zahtevima i standardima.

Integrisan sistem menadžmenta je sveobuhvatni alat upravljanja koji povezuje elemente poslovnog sistema u jedinstven i celovit sistem upravljanja procesima u Društvu, radi ispunjenja zahteva zainteresovanih strana i ostvarivanja poslovnih ciljeva u skladu sa vizijom i misijom Društva. Kako bi se na najbolji način ispunilo sve pomenuto, utvrdili smo sledeće principe ISM:

  • Osnovni ciljevi sistema kvaliteta vezani su za razvoj i isporuku visokokvalitetnih usluga svih vrsta osiguranja, pravovremeno i sa najnižim troškovima. Postizanje ovih ciljeva vodi ispunjenju potreba i očekivanja korisnika i drugih zainteresovanih strana, što je glavni zadatak Društva za čije ispunjenje je potrebno da budu usmerene sve aktivnosti zaposlenih;
  • Stalno unapređenje odnosa sa korisnicima i zainteresovanim stranama uz unapređenje poslovnih odnosa i razvoj kanala komunikacija;
  • Permanentan razvoj i unapređenje usluga, u potpunosti usaglašen sa potrebama korisnika, zakonskim i drugim zahtevima, međunarodnom regulativom i dobrom poslovnom praksom;
  • Pored vrhunskih poslovnih rezultata u svoje prioritete uvrštamo odgovoran odnos prema opštevažećim ciljevima zaštite životne sredine. Svoju opredeljenost za postizanje realnih ciljeva u zaštiti životne sredine promovišemo kroz princip održivog razvoja: koristimo prirodne resurse i materijale odgovorno i samo u neophodnoj meri.
  • Kontinualnim obrazovanjem i obukom zaposlenih, podizanjem nivoa znanja, svesti i odgovornosti za kvalitetno obavljanje poslovnih aktivnosti, radi očuvanja i poboljšanja kvaliteta životne sredine, trudimo se da što više širimo i unapređujemo kulturu zaštite životne sredine;
  • Dosledna primena svih relevantnih zakona i drugih propisa, kao minimalnih zahteva za uspostavljanje sistema upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednosti na radu.

 

Triglav Osiguranje Beograd u svom poslovanju primenjuje zakone, uredbe i akte o zaštiti  ličnosti i zaštiti poslovne tajne, a poseduje i sertifikat ISO 27001, koji opredeljuje principe o bezbednosti informacija.

Uvođenjem standarda ISO 10002 , pripremili smo bazu za izgradnju dugoročnih i kvalitetnih odnosa sa našim klijentima kroz negovanje prijateljske komunikacije i poverenja. Time smo unapredili operativnu efikasnost, ali i fleksibilnost u pružanju usluga osiguranja. Sve ovo će omogućiti kontinuirano unapređivanje proizvoda, kao i procesa u Društvu na osnovu povratnih informacija dobijenih od klijenta, a samim tim i značajnu komparativnu prednost na veoma konkurentnom tržištu. Cilj dobijenog sertifikata je formiranje sistema specijalizovanog za rad sa klijentima u obradi i rešavanju prigovora za vreme korišćenja usluga Društva. Standard je u potpunosti usmeren ka zadovoljstvu korisnika uslugama osiguranja. Njegov cilj je utvrđivanje i sprovođenje efikasnog i efektivnog načina rešavanja prigovora korisnika usluga osiguranja.

U cilju postizanja stalnog, sistemskog unapređenja vezanog za sva pitanja kvaliteta, zaštite životne sredine, zaštite zdravlja i bezbednosti na radu, bezbednosti informacija i postupanje po prigovorima, postavljamo godišnje ciljeve i pratimo njihovu realizaciju. Prilikom postavljanja ciljeva i u objavljivanju svih aktivnosti, rukovodimo se principima društveno odgovornog poslovanja i uzimamo u obzir mišljenja zainteresovanih strana.

Odgovornost je svih zaposlenih da se upoznaju, primenjuju i unapređuju politike svih standarda, kao i da budu svesni svojih uloga u vezi sa poslovanjem Društva. Svaki zaposleni ima pravo i obavezu da preispita one odluke i akcije nadređenih za koje smatra da vode ka narušavanju prepoznatljivost Društva na tržištu.

 

 

Beograd, 26.03.2018.                                           TRIGLAV OSIGURANJE BEOGRAD ADO

 

ISO 9001:2015

ISO 10002:2016

ISO 14001:2015

ISO 27001:2013

ISO 45001:2018

ŽIG - Zaštićeni potrošač