Sugestije i komentari - Triglav Osiguranje a.d.o.

Prijavite se. Besplatno!

Prijavite se za naše savete za bezbrižan svakodnevni život.

Sugestije i komentari

Fizičko lice Pravno lice

Ime i prezime*
Adresa*
Broj polise / broj štete
Vaša poruka*
Kontakt telefon*
Email adresa*
Prilog
Ukoliko imate više priloga spakujte ih prvo u .zip ili .rar datoteku.
Unesite kod ispod*
Saglasnost* potvrda o saglasnosti

Saglasan/a sam da Triglav Osiguranje a.d.o. Beograd, može moje lične podatke da obrađuje, čuva i razmenjuje sa Narodnom bankom Srbije i članovima Triglav grupe u svrhu sastavljanja odgovora na prigovor, praćenja broja i vrste prigovora, evidencije kao i u svrhe provere identiteta tačnosti ličnih podataka, kao i za obaveštavanja tokom trajanja osiguranja.


Ova saglasnost se može opozvati u bilo kom momentu pismenim putem na adresu sedišta Triglav Osiguranja a.d.o. Beograd.

Pošaljite

Naziv pravnog lica*
Ime i prezime zakonskog zastupnika pravnog lica, odnosno ovlašćenog lica*
Sedište pravnog lica*
Broj polise / broj štete
Vaša poruka*
Kontakt telefon*
Email adresa*
Prilog
Ukoliko imate više priloga spakujte ih prvo u .zip ili .rar datoteku.
Unesite kod ispod*
Saglasnost* potvrda o saglasnosti

Saglasan/a sam da Triglav Osiguranje a.d.o. Beograd, može moje lične podatke da obrađuje, čuva i razmenjuje sa Narodnom bankom Srbije i članovima Triglav grupe u svrhu sastavljanja odgovora na prigovor, praćenja broja i vrste prigovora, evidencije kao i u svrhe provere identiteta tačnosti ličnih podataka, kao i za obaveštavanja tokom trajanja osiguranja.


Ova saglasnost se može opozvati u bilo kom momentu pismenim putem na adresu sedišta Triglav Osiguranja a.d.o. Beograd.

Pošaljite