Zaposlenje - Triglav Osiguranje a.d.o.

Prijavite se. Besplatno!

Prijavite se za naše savete za bezbrižan svakodnevni život.

Zaposlenje

Vođa prodajne grupe

Usled poslovne ekspanzije u gradovima širom Srbije raspisujemo konkurs za radno mesto Vođa prodajne grupe. Idealni kandidati trebalo bi da imaju izražene prodajne i organizacione veštine, poseduju ambiciju i želju za uspehom, aktivni su vozači i poseduju vozačku dozvolu B kategorije i imaju osnovna znanja MS Office-a.

 

Osnovna zaduženja Vođe prodajne grupe:
 

- organizuje rad, rukovodi grupom zastupnika za prodaju,

- uspostavlja poslovne kontakte i radi neposredno na zaključivanju ugovora o osiguranju,

- bavi se istraživanjem tržišta osiguranja, razvojem i unapređenjem prodaje grupe zastupnika,

- radi na sopstvenom stručnom usavršavanju i razvoju grupe zastupnika kojom rukovodi,

- odgovoran je za izvršenje plana pripadajuće grupe zastupnika.

 

Prethodno iskustvo:
 

- Potrebno je iskustvo na poslovima pribave neživotnih osiguranja u trajanju od najmanje godinu dana.

 

Omogućujemo:
 

- Radni odnos u uspešnoj međunarodnoj kompaniji, lider u osiguranju u Adria regionu

- Adekvatnu zaradu i radno okruženje

- Mogućnost napredovanja

- Edukaciju i stalno usavršavanje u struci

 

Svi zainteresovani kandidati mogu se javiti na mejl adresu posao@triglav.rs.

Zastupnik prodaje

Usled poslovne ekspanzije u gradovima širom Srbije, raspisujemo konkurs za radno mesto Zastupnik prodaje. Idealni kandidati trebalo bi da imaju izražene prodajne i organizacione veštine, poseduju ambiciju i želju za uspehom, aktivni su vozači i poseduju vozačku dozvolu B kategorije i imaju osnovna znanja MS Office-a.

 

Osnovna zaduženja zastupnika prodaje:
 

- Uspostavlja poslovne kontakte;

- Zaključuje ugovore o osiguranju;

- Vrši naplatu premije osiguranja;

- Odgovoran je za izvršenje ličnog plana;

 

Radno iskustvo:
 

- Potrebno je iskustvo u poslovima prodaje.

- Poželjno je iskustvo na poslovima pribave neživotnih osiguranja u trajanju od godinu dana. 

 

Omogućujemo:
 

- Radni odnos u uspešnoj međunarodnoj kompaniji, lider u osiguranju u Adria regionu

- Adekvatnu zaradu i radno okruženje

- Mogućnost napredovanja

- Edukaciju i stalno usavršavanje u struci

 

Svi zainteresovani kandidati mogu se javiti na mejl adresu: posao@triglav.rs.

Koordinator za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma (m/ž)

Triglav osiguranje je deo Triglav grupe, međunarodne korporacije osnovane u Sloveniji sa tradicijom dugom 120 godina. Pored matičnog tržišta u Sloveniji, Triglav grupa posluje na još šest tržišta. Pouzdanost, sigurnost, stabilnost, brza isplata štete i visoka društvena odgovornost, jesu vrednosti koje su Triglav grupu postavile među najveće osiguravajuće grupacije u regionu jugoistočne Evrope.

 

Zbog poslovne ekspanzije raspisujemo konkurs za sledeću poziciju:

 

Koordinator za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma (m/ž)

Mesto rada: Beograd

 

Očekujemo:

 • Kandidate VII stepena stručne spreme;
 • Poznavanje rada na računaru (MS Windows, MS Office, Internet);
 • Znanje jednog svetskog jezika;
 • Kandidate koji poseduju odgovornost, sistematičnost, pouzdanost, organizovanost u radu, skloni su preuzimanju inicijative i timskom radu.

 

Poželjno iskustvo:

 • Poželjno posedovanje licence ovlašćenog lica u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma;
 • Poželjno iskustvo u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma.

 

Opis zaduženja:

 • Stara se o uspostavljanju, delovanju i razvoju sistema za sprečavanje i otkrivanje pranja novca i finansiranja terorizma, i inicira i predlaže rukovodstvu odgovarajuće mere za njegovo unapređenje;
 • Učestvuje u izradi internih akata;
 • Učestvuje u izradi smernica za vršenje unutrašnje kontrole;
 • Učestvuje u uspostavljanju i razvoju informatičke podrške;
 • Učestvuje u pripremi programa stručnog obrazovanja, osposobljavanja i usavršavanja zaposlenih, i sprovodi obuke u skladu sa Godišnjim programom obuka;
 • Prati zakonsku regulativu, propise i akte nadležnih organa iz oblasti SPNFT;
 • Učestvuje u izradi i sprovođenju pravila SAD poreskog zakona FATCA, te koordiniše aktivnosti u vezi sa primenom FATCA propisa i izveštavanja nadležnih institucija i matičnog društva;
 • Sarađuje sa internom revizijom;
 • Odgovoran je za kompletnost dokumentacije klijenata, izmene, dopune i ispravnost iste;
 • Priprema potrebne izveštaje za NBS i obavlja sve druge aktivnosti u skladu sa pozitivnim propisima;
 • Obezbeđuje pravilno i blagovremeno dostavljanje podataka Upravi u skladu sa ovim zakonom.

 

Omogućujemo:

 • Radni odnos u uspešnoj međunarodnoj kompaniji, lider u osiguranju u Adria regionu;
 • Adekvatnu zaradu i stimulativno radno okruženje;
 • Mogućnost napredovanja;
 • Edukaciju i stalno usavršavanje u struci.

 

Pozivamo Vas da nam pošaljete Vašu prijavu sa biografijom. Unapred se zahvaljujemo svim kandidatima na dostavljenim CV-jevima. Ipak, napominjemo da će biti kontaktirani samo kandidati koji uđu u uži izbor.

 

Triglav osiguranje a.d.o. Beograd sa registrovanim sedištem na adresi Novi Beograd, Milutina Milankovića 7a, matični broj 07082428, prikuplja i obrađuje podatke o ličnosti, te se kao rukovalac u smislu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti ponaša u svemu u skladu sa propisima kojima je uređena ova oblast.

 

Vaše podatke prikupljamo samo u svrhu regrutacije odnosno selekcije za oglašenu poziciju, a pristup istima imaju samo ovlašćena lica, u skladu sa obavljanjem njihovih radnih zadataka. Ovako prikupljene podatke, čuvamo 3 godine.

 

Na web stranici Triglav osiguranja a.d.o. Beograd, u dokumentu Obaveštenje o obradi podataka o ličnosti, možete se o svemu detaljno informisati. Sva prava zagarantovana važećim propisima o zaštiti podataka o ličnosti, kao i sve odgovore na Vaša pitanja u vezi sa podacima o ličnosti, možete dobiti upitom na e-mail adresu: dpo@triglav.rs

 

Šef ekspoziture (m/ž)

Prilika

 

Na području prodaje osiguranja


Triglav osiguranje je deo Triglav grupe, međunarodne korporacije osnovane u Sloveniji sa tradicijom dugom 120 godina. Pored matičnog tržišta u Sloveniji, Triglav grupa posluje na još šest tržišta. Pouzdanost, sigurnost, stabilnost, brza isplata štete i visoka društvena odgovornost, jesu vrednosti koje su Triglav grupu postavile među najveće osiguravajuće grupacije u regionu jugoistočne Evrope.

 

Raspisujemo konkurs za radno mesto:

 

Šef ekspoziture (m/ž)

Mesto rada: Pančevo

 

Očekujemo:

 • kandidate sa najmanje VI stepenom stručne spreme
 • kandidate koji su ciljno orijentisani i poseduju kreativnost, ambicioznost, inicijativu, upornost, komunikativnost i fleksibilnost
 • lidere koji znaju da organizuju, koordinišu i kontrolišu izvršavanje poslova prodaje i rad zaposlenih u timu
 • visok korisnički nivo poznavanja rada na računaru
 • aktivno znanje jednog svetskog jezika
 • posedovanje vozačke dozvole B kategorije (aktivan vozač)

 

Opis osnovnih zaduženja:

 • organizuje, koordinira i kontroliše izvršavanje poslova prodaje i rad zaposlenih u okviru organizacionog dela
 • obezbeđuje ostvarivanje kontakata sa ugovaračima osiguranja
 • učestvuje u kontaktima sa potencijalnim i postojećim ugovaračima osiguranja i saradnicima na poslovima ugovaranja osiguranja
 • priprema plan Ekspoziture i sarađuje kod pripreme planova Društva
 • odgovoran je za izvršenje plana premije osiguranja
 • sačinjava analize poslovnih rezultata osiguranja iz delokruga rada i predlaže mere za poboljšanje tih rezultata
 • daje stručna uputstva, pomoć i mišljenja iz delokruga rada

 

Radno iskustvo:

 • Poželjno radno iskustvo u industriji osiguranja
 • Poželjno radno iskustvo na rukovodećim poslovima u prodaji
 • Poželjno višegodišnje radno iskustvo u direktnoj prodaji

 

Omogućujemo:

 • radni odnos po osnovu Ugovora o radu u uspešnoj međunarodnoj kompaniji, lider u osiguranju u Adria regionu
 • adekvatnu zaradu i radno okruženje
 • mogućnost napredovanja
 • edukacija i stalno usavršavanje u struci

 

Pozivamo Vas da nam pošaljete Vašu prijavu sa biografijom na mejl adresu posao@triglav.rs.

 

Unapred se zahvaljujemo svim kandidatima na dostavljenim CV-jevima. Ipak, napominjemo da će biti kontaktirani samo kandidati koji uđu u uži izbor.

 

 

Šef ekspoziture (m/ž)

Prilika

 

Na području prodaje osiguranja

 

Triglav osiguranje je deo Triglav grupe, međunarodne korporacije osnovane u Sloveniji sa tradicijom dugom 120 godina. Pored matičnog tržišta u Sloveniji, Triglav grupa posluje na još šest tržišta. Pouzdanost, sigurnost, stabilnost, brza isplata štete i visoka društvena odgovornost, jesu vrednosti koje su Triglav grupu postavile među najveće osiguravajuće grupacije u regionu jugoistočne Evrope.

 

Zbog poslovne ekspanzije raspisujemo konkurs za radno mesto:

 

Šef ekspoziture (m/ž)

Mesto rada: Požarevac

 

Očekujemo:

 • kandidate sa najmanje VI stepenom stručne spreme;
 • iskustvo na rukovodećim poslovima;
 • kandidate koji su ciljno orijentisani i poseduju kreativnost, ambicioznost, inicijativu, upornost, komunikativnost i fleksibilnost;
 • lidere koji znaju da organizuju, koordinišu i kontrolišu izvršavanje poslova prodaje i rad zaposlenih u timu;
 • visok korisnički nivo poznavanja rada na računaru;
 • aktivno znanje jednog svetskog jezika;
 • posedovanje vozačke dozvole B kategorije (aktivan vozač).

 

Opis osnovnih zaduženja:

 • organizuje, koordinira i kontroliše izvršavanje poslova prodaje i rad zaposlenih u okviru organizacionog dela;
 • obezbeđuje ostvarivanje kontakata sa ugovaračima osiguranja;
 • učestvuje u kontaktima sa potencijalnim i postojećim ugovaračima osiguranja i saradnicima na poslovima ugovaranja osiguranja;
 • priprema plan Ekspoziture i sarađuje kod pripreme planova Društva;
 • sačinjava analize poslovnih rezultata osiguranja iz delokruga rada i predlaže mere za poboljšanje tih rezultata;
 • odgovoran je za izvršenje plana premije osiguranja;
 • daje stručna uputstva, pomoć i mišljenja iz delokruga rada;
 • predlaže raspoređivanje i nagrađivanje zaposlenih;
 • odgovoran je za pravilnu primenu zakona, opštih i pojedinačnih akata, odluka organa upravljanja i poštovanje struke osiguranja;
 • stara se o stručnoj i organizacionoj povezanosti sa ostalim organizacionim jedinicama i stručnim službama matičnog društva.

 

Radno iskustvo:

 • Poželjno radno iskustvo u industriji osiguranja
 • Poželjno radno iskustvo na rukovodećim poslovima u prodaji
 • Poželjno višegodišnje radno iskustvo u direktnoj prodaji

 

Omogućujemo:

 • radni odnos po osnovu Ugovora o radu u uspešnoj međunarodnoj kompaniji, lider u osiguranju u Adria regionu
 • adekvatnu zaradu i radno okruženje
 • mogućnost napredovanja
 • edukacija i stalno usavršavanje u struci

 

Pozivamo Vas da nam pošaljete Vašu prijavu sa biografijom na mejl adresu posao@triglav.rs.

 

Unapred se zahvaljujemo svim kandidatima na dostavljenim CV-jevima. Ipak, napominjemo da će biti kontaktirani samo kandidati koji uđu u uži izbor.