Prijavite se. Besplatno!

Prijavite se za naše savete za bezbrižan svakodnevni život.

Zaposlenje

Vođa prodajne grupe

Usled poslovne ekspanzije u gradovima širom Srbije raspisujemo konkurs za radno mesto Vođa prodajne grupe. Idealni kandidati trebalo bi da imaju izražene prodajne i organizacione veštine, poseduju ambiciju i želju za uspehom, aktivni su vozači i poseduju vozačku dozvolu B kategorije i imaju osnovna znanja MS Office-a.

 

Osnovna zaduženja Vođe prodajne grupe:
 

- organizuje rad, rukovodi grupom zastupnika za prodaju,

- uspostavlja poslovne kontakte i radi neposredno na zaključivanju ugovora o osiguranju,

- bavi se istraživanjem tržišta osiguranja, razvojem i unapređenjem prodaje grupe zastupnika,

- radi na sopstvenom stručnom usavršavanju i razvoju grupe zastupnika kojom rukovodi,

- odgovoran je za izvršenje plana pripadajuće grupe zastupnika.

 

Prethodno iskustvo:
 

- Potrebno je iskustvo na poslovima pribave neživotnih osiguranja u trajanju od najmanje godinu dana.

 

Omogućujemo:
 

- Radni odnos u uspešnoj međunarodnoj kompaniji, lider u osiguranju u Adria regionu

- Adekvatnu zaradu i radno okruženje

- Mogućnost napredovanja

- Edukaciju i stalno usavršavanje u struci

 

Svi zainteresovani kandidati mogu se javiti na mejl adresu posao@triglav.rs.

Zastupnik prodaje

Usled poslovne ekspanzije u gradovima širom Srbije, raspisujemo konkurs za radno mesto Zastupnik prodaje. Idealni kandidati trebalo bi da imaju izražene prodajne i organizacione veštine, poseduju ambiciju i želju za uspehom, aktivni su vozači i poseduju vozačku dozvolu B kategorije i imaju osnovna znanja MS Office-a.

 

Osnovna zaduženja zastupnika prodaje:
 

- Uspostavlja poslovne kontakte;

- Zaključuje ugovore o osiguranju;

- Vrši naplatu premije osiguranja;

- Odgovoran je za izvršenje ličnog plana;

 

Radno iskustvo:
 

- Potrebno je iskustvo u poslovima prodaje.

- Poželjno je iskustvo na poslovima pribave neživotnih osiguranja u trajanju od godinu dana. 

 

Omogućujemo:
 

- Radni odnos u uspešnoj međunarodnoj kompaniji, lider u osiguranju u Adria regionu

- Adekvatnu zaradu i radno okruženje

- Mogućnost napredovanja

- Edukaciju i stalno usavršavanje u struci

 

Svi zainteresovani kandidati mogu se javiti na mejl adresu: posao@triglav.rs.

Analitičar/modelar proizvoda neživotnih osiguranja (m/ž)

Mesto rada: Beograd

 

Očekujemo:

 • Kandidate VII stepena stručne spreme tehničkog usmerenja (elektrotehničkog, mašinskog, građevinskog, organizacionog), prirodno-matematičkog, ekonomskog ili sl.)
 • Kandidate koji imaju dobre komunikativne veštine, sposobnost da odrede prioritete, timski su orijentisani, imaju sposobnost efikasnog rešavanja problema, odgovorni su, analitični, inovativni
 • Visok korisnički nivo poznavanja rada na računaru (MS Windows, MS Office)
 • Aktivno znanje jednog svetskog jezika – prednost engleski jezik

 

Poželjno:

 • Radno iskustvo na poslovima razvoja proizvoda neživotnog osiguranja (poznavanje strukture proizvoda i tarifa) i/ili u IT projektima u oblasti osiguranja (projektovanje, razvoj i održavanje programskih modula)

 

Opis osnovnih zaduženja:

 • učestvuje u izradi dokumentacije pri realizaciji razvojnih projekata a u skladu sa odgovarajućim procedurama Društva
 • u saradnji sa stručnim služama analizira poslovne zahteve prilikom razvoja, uvođenja novih i izmene postojećih proizvoda i na osnovu njih modelira proizvode za implementaciju u poslovne aplikacije
 • na osnovu poslovnih zahteva kreira zahteve ka isporučiocu aplikativnog rešenja
 • u saradnji sa IT službom učestvuje u projektovanju i izradi aplikativnih rešenja - kreiranje proizvoda

 

Omogućujemo:

 • Radni odnos u uspešnoj međunarodnoj kompaniji, lideru u osiguranju u Adria regionu
 • Adekvatnu zaradu i radno okruženje
 • Mogućnost napredovanja
 • Edukaciju i stalno usavršavanje u struci

 

Komercijalista – šalterski službenik (m/ž)

Mesto rada: Beograd

 

Očekujemo:

 • Kandidate sa iskustvom u prodaji, u industriji osiguranja
 • Kandidate koji imaju izražene komunikacione veštine, ciljno su orijentisani, imaju sposobnost efikasnog rešavanja problema, poseduju ambicioznost, inicijativu, upornost i fleksibilnost
 • Kandidate sa visokim korisničkim nivoom poznavanja rada na računaru
 • Kandidate sa aktivnim znanjem jednog svetskog jezika – prednost engleski jezik

 

Opis osnovnih zaduženja:

 • zaključuje ugovor (polise) osiguranja prema važećim tarifama i uslovima osiguranja
 • izrađuje ponude za osiguranje
 • obnavlja i uvećava portfelj osiguranja
 • prati naplatu premije osiguranja
 • odgovoran je za izvršenje ličnog plana
 • priprema potrebne podatke za izradu prodajnih i poslovnih analiza

 

Omogućujemo:

 • Radni odnos u uspešnoj međunarodnoj kompaniji, lideru u osiguranju u Adria regionu
 • Adekvatnu zaradu i radno okruženje
 • Mogućnost napredovanja
 • Edukaciju i stalno usavršavanje u struci

 

Pozivamo Vas da nam pošaljete Vašu prijavu sa biografijom na e-mail adresu posao@triglav.rs. Unapred se zahvaljujemo svim kandidatima na dostavljenim CV-jevima. Napominjemo da će biti kontaktirani samo kandidati koji uđu u uži izbor.

 

Menadžer za podršku razvoja zdravstvenog osiguranja (m/ž)

Mesto rada: Beograd

 

Očekujemo:

 • Kandidate VII/VI stepena stručne spreme
 • Najmanje 3 godine radnog iskustva na poslovima o osiguranja lica (životnog osiguranja, osiguranja od nezgode i sl.). Prednost imaju kandidati sa iskustvom u zdravstvenom osiguranju.
 • Kandidate koji imaju dobre komunikativne veštine, dobro se snalaze u radu pod pritiskom, posvećeni su ostvarenju zadatih ciljeva, imaju sposobnost efikasnog rešavanja problema, uporni su i odgovorni
 • Visok korisnički nivo poznavanja rada na računaru
 • Aktivno znanje jednog svetskog jezika – prednost engleski jezik

 

Opis osnovnih zaduženja:

 • radi na unapređenju prodaje, poslovnih procesa i efikasnosti u oblasti zdravstvenih osiguranja;
 • aktivno doprinosi ostvarenju planova prodaje zdravstvenih osiguranja - inicira i koordinira prodajne aktivnosti u cilju poboljšanja prodaje zdravstvenih osiguranja; učestvuje u kontaktima sa potencijalnim i postojećim ugovaračima osiguranja i saradnicima na poslovima ugovaranja zdravstvenog osiguranja - prezentuje proizvode/programe zdravstvenih osiguranja;
 • radi na širenju mreže zdravstvenih ustanova, kao i unapređenju kvaliteta usluga davaoca zdravstvenih usluga ka osiguranicima Društva;
 • daje stručna uputstva, pomoć i mišljenja po pitanjima iz delokruga rada - pruža podršku pri izradi i unapređenju tehnoloških rešenja za sprovođenje zdravstvenih osiguranja;
 • sačinjava analize poslovnih rezultata osiguranja iz delokruga rada i predlaže mere za poboljšanje tih rezultata

 

Omogućujemo:

 • Radni odnos u uspešnoj međunarodnoj kompaniji, lideru u osiguranju u Adria regionu
 • Adekvatnu zaradu i radno okruženje
 • Mogućnost napredovanja
 • Edukaciju i stalno usavršavanje u struci

 

Pozivamo Vas da nam pošaljete Vašu prijavu sa biografijom na e-mail adresu posao@triglav.rs. Unapred se zahvaljujemo svim kandidatima na dostavljenim CV-jevima. Ipak, napominjemo da će biti kontaktirani samo kandidati koji uđu u uži izbor.

 

NET, Python i TSQL developer (m/ž)

Mesto rada: Beograd

 

Očekujemo:

 • Kandidate sa završenim fakultetom IT smera (fakultet organizacionih nauka, prirodno-matematički fakultet, elektrotehnički fakultet, tehnički fakultet), kao i studente završne godine studija ili master studija IT smerova, sa ili bez radnog iskustva
 • Kandidate koji permanentno rade na svom obrazovanju, usavršavanju i sticanju novih znanja iz oblasti novih IT tehnologija;
 • Kandidate koji imaju kritičko analitičko razmišljanje, samomotivisani su, ciljno orijentisani, koji imaju sposobnost da odrede prioritete, timski su orijentisani
 • Visok korisnički nivo poznavanja rada na računaru; poznavanje odgovarajućih razvojnih tehnologija
 • Aktivno znanje jednog svetskog jezika – prednost engleski jezik

 

Opis osnovnih zaduženja:

 • radi na razvoju aplikativnih sistema baziranih na C#, .NET MVC, .NET Core, Python, , JavaScript, CSS, HTML5 tehnologijama,
 • radi na razvoju Data Warehouse, BI sistema, Machine Learning sistema,
 • radi analizu zahteva korisnika za promenom postojećih i izradom novih funkcionalnosti informacionog sistema i definiše tehničku dokumentaciju zahteva za isporučioce aplikativnog softvera;
 • radi na testiranju implementiranih aplikativnih promena i novih aplikativnih celina (pisanje test case-ova i sprovođenje testova samostalno i sa korisnicima);
 • piše novu i održava postojeću tehničku i korisničku dokumentaciju implementiranih izmena i novih funkcionalnosti aplikativnog softvera;
 • učestvuje u postavljanju novih verzija  na testnom, predprodukciono i produkciono okruženje;
 • radi na aktivnostima drugog nivoa podrške korisnicima (analiza problema koji su prosleđeni na II nivo podrške korisnicima, samostalno rešavanje korisničkih zahetva ili prosleđivanje zahteva spoljnim saradnicima koji su nadležni za konkretan zahtev);
 • pružanje pomoći korisnicima za upotrebu aplikativnih celina kao i dijagnostika i otklanjanje eventualnih problema koji su nastali prilikom korišćenja aplikativnih celina;
 • radi na redovnim, periodičnim i ad hock obradama podataka korišćenjem TSQL-a za MS SQL Server i DB2; 
 • radi na kreiranju redovnih, periodičnih i ad hock izveštaja (Excel, SSRS, Power BI);
 • učestvovuje u izradi radnih procedura i uputstava iz delokruga odgovornosti IT-ja;
 • radi na izradi i održavanju dokumenata o planskim i vanrednim zadacima iz delokruga svojih radnih odgovornosti i redovno izveštavanje nadređenog funkcionalnog menadžera; 

 

Omogućujemo:

 • Radni odnos u uspešnoj međunarodnoj kompaniji, lideru u osiguranju u Adria regionu
 • Adekvatnu zaradu i radno okruženje
 • Mogućnost napredovanja
 • Edukaciju i stalno usavršavanje u struci