Osiguranje opšte odgovornosti - Triglav Osiguranje a.d.o.

Prijavite se. Besplatno!

Prijavite se za naše savete za bezbrižan svakodnevni život.

Osiguranje opšte odgovornosti

Da li ste ikada pomislili da bi u slučaju da Vaš pas ugrize poštara Vi bili odgovorni za nastalu štetu? Da li ste se pitali koliko visoki troškovi mogu nastati ako je bicikl uzrokovao saobraćajnu nesreću? Uz osiguranje od odgovornosti možete biti sigurni da će ove troškove preuzeti osiguravajuće društvo.

 

Ukoliko bismo mogli sa sigurnošću da predvidimo budućnost, život bi bio jednostavniji. Jasno, uvek pokušavamo da predvidimo šta sve može da se dogodi, ali ponekad dođe do malo verovatnog toka događaja koji se završe sa nesrećom. Ove slučajeve je nemoguće predvideti, ali je moguće, uz odgovarajuće osiguranje, za njih biti pripremljeni.

 

Osiguranje opšte odgovornosti pokriva štetu zbog građansko pravnih odštetnih zahteva trećih lica zbog neočekivanog i iznenadnog događaja (nesreće) koji proizlazi iz delatnosti, vlasništva i pravnog odnosa za koji je osiguranik odgovoran.

 

Pojedinac (fizičko lice) može ugovoriti osiguranje svoje odgovornosti iz svakodnevnog života (kao nosioc domaćinstva, vlasnik kuće – stana, amaterski sportista itd.).

 

Osiguranje opšte odgovornosti pokriva odgovornost za štetu zbog povrede ljudi, tj. telesnih povreda, oštećenja zdravlja ili smrti, te štetu na predmetima, tj. njihovo uništenje, oštećenje ili nestanak.

 

Dodatnim dogovorom, osiguranje je moguće proširiti i na odgovornost za čistu imovinsku štetu koja nastane zbog činjenice, napuštanja ili greške, i koja nije nastala niti na osobama niti na stvarima.