Kako se osiguravaju usevi i plodovi? - Triglav Osiguranje a.d.o.

Prijavite se. Besplatno!

Prijavite se za naše savete za bezbrižan svakodnevni život.

Kako se osiguravaju usevi i plodovi?

Osiguranik odeđuje vrednost proizvodnje na osnovu stvoreno očekivanog prinosa i očekivane tržne cene u vreme žetve - berbe. Ovi parametri se mogu usklađivati tokom trajanja osiguranja. Pored tržišnih cena na veliko, osiguranje useva i plodova može se ugovoriti i na garantovane ili ugovorene cene za određene kulture.