Ko može da koristi poresku olakšicu kod životnog osiguranja? - Triglav Osiguranje a.d.o.

Prijavite se. Besplatno!

Prijavite se za naše savete za bezbrižan svakodnevni život.

Ko može da koristi poresku olakšicu kod životnog osiguranja?

Poresku olakšicu može da koristi ugovarač osiguranja za one polise na kojima je on istovremeno i osiguranik. Poreska olakšica priznaje se samo na deo premije koji se odnosi na životna osiguranja a ne i na osiguranje od posledica nesrećnog slučaja.

 

Izuzetno, kod uzajamnog životnog osiguranja oba osiguranika mogu da koriste poresku olakšicu do polovine uplaćene premije.

 

Ukoliko je poslodavac prilikom obračuna plate obračunao uplaćene premije kao priznati poreski izdatak, onda se ne može poreska potvrda još jednom iskoristiti za tu poresku olakšicu.